Raad van Commissarissen

Conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Zorgbrede Governancecode 2010 heeft Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Algemeen directeur-bestuurder. Daarnaast ziet de raad toe op de algemene gang van zaken en in het bijzonder op de kwaliteit en veiligheid op de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer.

Raad van Commissarissen  
Edwin Hummel Voorzitter
Engelien Geerdink-Officier  lid
Pieter van de Hombergh lid