Privacyverklaring beschikbaar

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van kracht. Als Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer hadden we vanwege onze NEN 7510-certificering al een goede basis om te voldoen aan de eisen van de Avg. Nieuw is wel onze privacyverklaring. Daarin wijzen we patiënten die in de avonden, nachten en weekenden een beroep doen op onze spoedeisende zorg, op hun rechten. En geven we aan hoe wij met patiëntgegevens omgaan.